Kompetanseutvikling

Har jeg og medarbeiderne en god dialog om kompetanseutvikling for den enkelte?
Kompetanseutvikling