Endringsprosessen

Opplever mine medarbeidere dette:

  • at jeg har tilrettelagt for en åpen diskusjon om hvilke tradisjoner og metoder vi vi endre på, og hvilke vi vil beholde?
  • at jeg forstår og tar hensyn til at mennesker reagerer forskjellig på endringen vi går gjennom?
  • at hver medarbeider har fått anledning til snakke med meg om hvilke følger endringen får for meg?
  • at de er trygge på at de får nødvendig opplæring for å mestre nye oppgaver og roller?
  • at jeg som leder har kommunisert på en måte som åpner for dialog om endringen?

Denne sjekklisten vil bli utvidet og mer detaljert litt senere.