Ny publikasjon: Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jill Loga har bidratt på et kapittel om utviklingen av en nasjonal og lokal politikk for frivillig sektor i den rykende ferske boken Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway redigert av Bernard Enjolras og Kristin Strømsnes. I anledning utgivelsen har vi slått av en prat med Loga.

Hvilke aspekter ved frivillig sektor tar boken Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway for seg?

– Boken som er utgitt på det internasjonale forlaget Springer beskriver tilstanden og utviklingstrekk for frivillig sektor i Norge. Jeg har bidratt på et kapittel sammen med professorene Per Selle og Kristin Strømsnes ved UiB. Kapittelet vårt tar for seg utviklingen av en nasjonal og lokal politikk for frivillig sektor. Det er nemlig en sterk tradisjon i Norge for frivillig innsats, både med tanke på den høye deltakelsen og fortsatt god rekruttering. I boken undersøkes og forklares hovedtrender i norsk frivillighets utvikling de siste tre tiårene. Boken summerer opp forskning som har vært utført ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor de siste 10 årene.

Når dere har sett på frivillighetens utvikling de siste tiårene, hvilke typer data er analysene basert på?

– Boken bygger i hovedsak på tre typer data i beskrivelsen av utviklingstrekk for sektoren de seneste tiårene. Først er det beskrivelsen av det individuelle frivillige arbeidet som utføres i Norge og som bygger på de såkalte frivillig innsats-undersøkelsene. Deretter er det beskrivelse av organisasjonssamfunnets utvikling som omhandler tallmateriale om de registrerte frivillige organisasjonene, og til sist er det beskrivelse av policy-utviklingen for sektoren som blant annet bygger på offentlige styringsdokumenter fra 1970-tallet og frem til i dag.

Hvilken rolle har frivillig sektor i det norske samfunnet i dag?

– Frivillig sektor fyller mange ulike roller i det norske samfunnet. Politikkutviklingen de seneste årene tilsier at man ønsker å styrke sektorens potensial som arena for innovasjon, og gjerne i samspill med offentlig og privat sektor.

Les Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors fremstilling av boken «Seks trender for frivilligheten».

 

Politisk redaktør, Frøy Gudbrandsen, har presentert boken i Bergens Tidende: Dugnadslandet.

 

Bestill boken her.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *