Innovasjon som samskaping: En kvalitativ studie av begrepsbruk og organisatorisk tilrettelegging i Bergen, Fjell og Os kommune

Masterstudentene Ine Sveen og Isabel Eikeland Wedøe ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag fullførte Høgskulen på Vestlandets masterprogram i Innovasjon og ledelse i mai 2018. Før innlevering fikk forskerseminaret på sosial innovasjon gleden av å få besøk av Sveen og Wedøe der de presenterte oppgaven og dens hovedfunn.

I oppgaven har studentene undersøkt hvordan samskaping – som en ny måte å involvere sivilsamfunnet og markedsaktører i utvikling av offentlig velferd – forstås i norske kommuner. Begrepet har fått økt oppmerksomhet i offentlig debatt, politikk og styringsdokumenter de siste årene som en løsning på velferdsutfordringene. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan norske kommuner har tatt til seg begrepet, og i hvilken grad samskaping er implementert som en del av kommuneorganisasjonen.

Oppgaven bygger på 14 dybdeintervjuer fra tre kommuner i Hordaland: Bergen, Fjell og Os kommune. Masteroppgavens funn tyder på at samskaping som er mindre kjent og benyttet i kommunene. Det refereres til andre samarbeidsforhold og terminologier som utelukkes fra begrepets definisjon. Likevel er det identifisert flere prosjekter og samarbeidsrelasjoner som kan defineres som samskaping. Samtidig pekes det på variasjoner med hensyn til type samarbeid og hvorvidt samskaping er blitt organisatorisk tilrettelagt i kommunene. Studien viser videre til at samskapingsrelasjonene kan knyttes opp til historiske tradisjoner for tverrsektorielt samarbeid, og at det dermed ikke er begrepet i seg selv som endrer hvordan man samarbeider i kommuner. I den sammenheng kan det tyde på at samskaping ikke er radikalt forskjellig fra tidligere og dermed er samskaping forstått som en inkrementell innovasjon i kommunal sektor.

Gratulerer med fullført mastergrad!

Masteroppgaven kan lastes ned og leses her: Samskaping som innovasjon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *