Astrid Ouahyb Sundsbø

Astrid Ouahyb Sundsbø har mastergrad i samfunnsfag (sosilogi og statsvitenskap) samt doktorgrad (2012) i bysosiologi fra Humboldt- Universitetet i Berlin, Tyskland. Hun har dessuten vært Fellow ved Senter for Bærekraftig Utvikling ved Universitet i Hamburg (2012-2014). Fra 2015-2017 jobbet hun som forsker ved Uni Research Rokkansenteret i et prosjekt om foreldreskap i dagens samfunn preget av økende sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller (finansiert av Norges Forskningsråd, SAMKUL-programmet). I dette prosjektet (ledet av Hilde Danielsen) undersøkte hun samspillet mellom velferdsstat, kommunale tjenester, sivile organisasjoner og foreldre som ivaretakere av barns behov og rettigheter.

Siden mai 2018 er hun ansatt som postdoktor ved Senter for Omsorgsforskning Vest (HVL), og skal forske på prioriteringsdilemmaer i omsorgstjenestene. Sentrale forskningsspørsmål i prosjektet er: Hvordan tas beslutninger og hva ligger til grunn for prioriteringer i ulike ledd/på ulike nivåer i omsorgstjenestene, og hvilke dilemmaer er det de involverte aktørene (administrasjonsledere, tjenesteytere, mottakere osv.) erfarer eller står ovenfor når det gjelder prioriteringer?

Sundsbøs kjernekompetanse og sentrale forskningsinteresser dreier seg rundt temaene velferdsstat, sosial ulikhet og prinsippet om likeverdig tilgang til tjenester (med by og land som ulike kontekster med ulike utfordringer).

 

Kontakt:

E-post: Astrid.Ouahyb.Sundsbo@hvl.no

Tlf.: +47 55 58 76 57