Faglig tilhørighet

Seminaret på sosial innovasjon har faglig forankring ved to institutter ved Høgskulen på Vestlandet, hhv. Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (FIN) og Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap (FØS). Seminaret kan derfor sies å være tverrfaglig da det inkluderer ansatte fra ulike institutt ved FIN og FØS, samt ansatte ved Høgskulens campus i Bergen, Haugesund og på Stord.

Seminarrekken er i tillegg tilknyttet to forskningssentre ved Høgskulen på Vestlandet. Disse er Senter for omsorgsforskning (ved FØS) og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved (FIN). Den tverrfaglige kompetansen som seminargruppen besitter bidrar til å styrke seminaret både gjennom tematikkene og perspektivene som diskuteres, samt samarbeidene som inngås innad i gruppen.