Om forskergruppen

Forskningstemaet «sosial innovasjon» er innlemmet som del av satsingen til PhD-programmet «Responsible Innovation and Regional Development» (ResInnReg) ved Høyskolen på Vestlandet (HVL). Det har i den anledning blitt opprettet et seminar på sosial innovasjon for å styrke og videreutvikle kunnskapen på dette feltet. Seminaret er tverrfaglig og inkluderer forskere ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Senter for omsorgsforskning og ansatte og studenter ved flere institutter ved HVL.

Jill Loga, Førsteamanuensis ved Institutt for økonomisk-administrative fag, er koordinator for forskerseminaret.

Alle henvendelser angående administrative oppgaver kan rettes mot Hilde Svrljuga Sætre, Stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling: hsse@hvl.no / 55 58 70 80