Hilde Švrljuga Sætre (Administrator)

Hilde Švrljuga Sætre er PhD-stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Sætre er også administrator for forskerseminaret Sosial innovasjon.

Sætres avhandlingsprosjekt omhandler hvordan frivillig sektor kan bidra til innovasjon i samspill med offenltig og privat sektor. Empirien i avhandlingen baserer seg på velferdstjenester for barn og unge (barnevern og integrering).

Sætre har mastergraden sin fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Hennes masteroppgave fokuserte på FNs barnekomité, og hvordan og i hvilken grad frivillige organisasjoner kan påvirke Komiteens vurderinger av staters iverksettelse av Barnekonvensjonen. Sætre har også en Bachelorgrad i Spansk og Latinamerikastudier fra Institutt for fremmedspråk ved UiB.

 

Prosjekter:

Pro bono research group

Measuring Child Rights in Norway

 

Kontakt:

Alle henvendelser angående administrative oppgaver kan rettes mot Hilde Švrljuga Sætre.

Telefon: +47 55 58 70 80

E-post: Hilde.Svrljuga.Setre@hvl.no / hsse@hvl.no