Jill Merethe Loga (Koordinator)

Jill Merethe Loga er Førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen). Loga er også koordinator for forskerseminaret Sosial innovasjon.

Loga er Dr.Polit. i statsvitenskap fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitet i Bergen 2005.

Logas forskningsområder er blant annet:

 • Sosialt entreprenørskap
 • Sosial innovasjon
 • Samskaping
 • Frivillig organisering
 • Endringsledelse
 • Inkludering
 • Nettverksorganisering og samhandling
 • Ledelse i offentlig sektor

 

Publikasjoner

 • Loga, J. (2018) «Civil Society and the Welfare State in Norway – Historical relations and future roles» in Community Development Journal, vol. 53, issue no 3.
 • Selle, P., K. Strømsnes & J. Loga (2018) “State and Civil Society – A regime change?” in Enjolras & Strømsnes (eds.) Scandinavian Civil Society and Social Transformation. The case of Norway. Heidelberg: Springer.
 • von Essen, J., M. Fredriksen, & J. Loga (2018) « The ambiguities of volunteering – How opportunities in the Voluntary Sector cause Moral Dilemmas for Scandinavian societies” in Henriksen, L.S., K. Strømsnes & L. Svedberg (eds.) Civic Engagement in Scandinavia. Berlin: Springer.
 • Loga, J. (2018) «Sivilsamfunns roller i velferdsstatens omstilling» i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, nr. 01, vol. 2, p. 58-73.
 • Loga, J. & I. Eimhjellen (2017) Samskaping og innovasjon. Nettverksdeltakelse og samarbeidsplattformer mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, rapport 5/2017.
 • Loga, J. (2017) Frivillighet & forretning. En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, report 1/2017.
 • Eimhjellen, I. & J. Loga (2016) Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge. Bergen: Uni Research, report 9/2016.
 • Ingstad, Eline Lorentsen og Jill Loga (2016) «Sosialt entreprenørskap i Norge: en introduksjon til feltet» i Praktisk økonomi & Finans, vol. 32, nr. 1/2016, s. 21-33.

 

Loga underviser i følgende fag ved Høgskulen på Vestlandet

MOØ223 Metode og forskningsdesign

INV001 Innovasjon og endringsledelse

FRIV1001 Frivillig arbeid

 

Kontakt

Telefon: +47 55 58 75 03

E-post: Jill.Merethe.Loga@hvl.no