Oddvar Førland

Førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, vest.

 

Arbeids- og kompetanseområde

Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, rehabiliterende og helsefremmende arbeid med eldre, legevakt og prehospitale tjenester, brukererfaringer, utdannings- og profesjonsstudier, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.

 

Forskningsinteresser

  • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, særlig kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk til eldre, familiebasert omsorg, frivillig innsats og tillit/mistillit til velferdstjenester.

 

Forskergrupper

 

Publikasjoner

  • Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte (2016). «Hjemmetjenestene i Norge i et befolknings-og brukerperspektiv. En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015».
  • Førland, Oddvar (2013). Noen perspektiver på tillit. Cappelen Damm Akademisk. Isbn: 978-82-02-40744-5. s. 99-116.
  • Førland, Oddvar (2011). «Universell moralitet og samfunnsskapt etikk? : bakgrunn for og kontroverser i Zygmunt Baumans moralsosiologi». Sosiologisk Tidsskrift 2011 Volum 19 ;(4)s. 359-378.

 

Kontakt:

E-post: Oddvar.Forland@hvl.no

Telefon: +47 55 58 75 14