Tobba Therkildsen Sudmann

Førsteamanuensis ved Institutt for helse og funksjon.

 

Arbeids- og kompetanseområde

 • Medisinsk sosiologi
 • Fysioterapi
 • Samfunnsarbeid
 • Prioritering av helsetjenester
 • Velferdstjenester på gård – Inn på tunet
 • Dagaktivitetstilbud til personer med demens
 • Hesteassisterte aktiviteter på gård
 • Aldring og fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet og rus og/eller psykisk helse
 • E-Health Literacy
 • ICT and Ageing
 • Health technology

 

Forskergrupper

 

Kontakt

E-post: Tobba.Therkildsen.Sudmann@hvl.no

Telefon: 55 58 56 75