Tone Elin Mekki

Førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, Vest.

Forskningsinteresser

  • Kommunale helse og omsorgstjenester
  • Samarbeidsrettet forskning, undervisning og utviklingsarbeid I kommunehelsetjenesten.

Forskergrupper

Publikasjoner

  • McCormack, Brendan, Borg, Marit, Cardiff, Shaun, Dewing, Jan, Jacobs, Gaby, Janes, Nadine, Karlsson, Bengt Eirik, McCance, Tanya, Mekki, Tone Elin, Porock, Davina, Lieshout, Famke van, Wilson, Val (2015). «Person-centredness – the ‘state’ of the art». International Practice Development Journal 2015 Volum 5 .

 

Kontakt

E-post: Tone.Elin.Mekki@hvl.no

Telefon: 55 58 55 24