Program (høst 2018)

Seminarprogrammet for høsten 2018

TID TEMA ANSVARLIG FOR INNLEGG UTLEVERT TEKST PÅ FORHÅND
13. september

(@Mohnsenteret)

(1) Ansvar, mulighet og samarbeid om bærekraft og menneskerettigheter

(2) «Medvirk-dem» (Vaksdalsprosjektet)

(1) Thomas Bryde

(2) Tone Elin Mekki + ny stipendiat

(1) ??

(2) JA

18. oktober

(@Mohnsenteret)

(1) Responsible Universities – The Nordic Project

(2) PhD-prosjekt

(1) Kristin L. Hope

(2) Hilde Svrljuga Sætre

(1) JA

(2) JA

15. november

(@Omsorgssenteret)

13. desember 

(@Mohnsenteret)