Special issue in Community Development Journal No. 3, 2018

Tobba Therkildsen Sudmann ved Institutt for helse og funksjon sammen med Jan Kåre Breivik ved Institutt for velferd og deltaking (begge ved HVL) har vært redaktører for den nylig publiserte spesialutgaven av tidsskriftet Community Development Journal.

«Editorial: special issue on community work and going glocal inScandinavian Welfare States». Tobba Therkildsen Sudmann; Jan-Kåre Breivik.

«Communitas and Friluftsliv: equine – facilitated activities for drug users». Tobba Therkildsen Sudmann.

«Applying creativity and physical arts in community work education». Jan-Kåre Breivik; Tobba Therkildsen Sudman

Jill Merethe Loga ved Fakultet for økonomi og administrasjon, HVL publiserte en artikkel i samme utgave.

«Civil society and the welfare state in Norway – historical relatios and future roles». Jill Loga.