RESINNREG

 

 

Sosial innovasjon-seminaret ble opprettet i forbindelse med et informasjonsmøte om utviklingen og akkrediteringen av Høgskulens PhD-satsing «Responsible innovation and regional developement (RESINNREG)» på Solstrand hotell, våren 2018. Flere av seminardeltakerne og andre fagpersonnell ved Høgskulen på Vestlandet har vært sentrale i utviklingen av denne satsingen.

Ettersom det allerede eksisterer sterke forskergrupper og -miljøer for både «green innovation» og «industry innovation», ble det sett på som nødvendig å etablere et miljø også for «social innovation»-satsingen. Allerede etter dette første møte ble det satt opp et seminarprogram for våren 2018 med innlegg fra flere av seminargruppens medlemmer. Høsten 2018 fortsetter seminarprogrammet med innlegg både fra medlemmene selv og fra såkalte «affiliates» (relevante personer og aktører).

 

Les akkreditteringssøknaden her: https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/motepapir/hogskulestyret-2016-2017/2017-09-vedlegg-til-sak-71-17-oppdatert-25.09.17.pdf