Studentombodet HVL

Studentombodet ved Høgskulen på Vestlandet – Sindre R. Dueland

Studentombudet er eit tilbod til studentar ved HVL som:

  • Har spørsmål om rettane ein har som student.
  • Føler seg dårlig handsama av HVL.
  • Treng hjelp til å ivareta rettane sine i møte med HVL.

Studentombodet skal sjå til at studentane sine saker får ei korrekt og forsvarleg handsaming og at studenten sine rettar vart ivaretekne. Studentombodet skal gi studentane råd og bistand etter høve.

Studentombodet har teieplikt og er uavhengig av administrasjonen på HVL.

Du kan kontakte Studentombodet på:

Om det er noko du lurer på, som du ikkje fin svar på på denne sida, er det bare å spørje.