Skolehverdagen på QUT

Hei og hopp!
Her kommer litt info ang. registrering av fag, hvordan skolesystemet fungerer og litt om fagene vi har 🙂

Registrering av fag:
Vi anbefaler å gjøre dette før avreise fordi de mest gunstige forelesningstidene blir fort fulle. Vi gjorde ikke det, men det ordnet seg likevel. Vi har kun forelesninger onsdag-fredag (avhengig av hvilke fag vi har), hvor noen av dem er på kveldstid. Ingen av fagene vi har valgt har obligatorisk oppmøte i forelesning, men tilknyttede workshops/tutorials er gjerne det.

Hvordan systemet fungerer:
På QUT gis det ikke kun én avsluttende eksamen i noen fag. Det blir delt opp i innleveringer og prøver (“assessments”) som har innvirkning på den avsluttende karakteren. Noen fag har heller ingen “final exam”. Det er vanlig å ha to assessments og en final exam i hvert fag.

Karakterskalaen på QUT går fra 1-7, hvor 7 er den høyeste karakteren og 4 er ståkarakter. For å bestå i et fag må man ha minst 50 %. Se mer om hvordan karaktersystemet fungerer her: http://www.mopp.qut.edu.au/C/C_05_02.jsp

Om fagene:
Vi har alle fordypning i samfunnsøkonomi noe som innebærer at vi må ta minst to samfunnsøkonomiske fag her nede og totalt fire fag tilsammen. Vi har valgt mellom seks forskjellige fag som utdypes nærmere nedenfor.

Ledelsesfag:

 • Human Resource Issues and Strategy (MGB207):
  Dette faget er relativt enkelt å bestå (i følge foreleseren), men det krever mye i form av tid og innsats. Vi har én forelesning på 3 timer per uke. Faget har ingen final exam, så den avsluttende karakteren gis på grunnlag av én skriftlig innlevering (30 %), 4 multiple choice quizer (30 %) og én muntlig gruppefremføring (40 %). Dette faget har alle hatt. 
 • Intercultural Communication and Negotiation Skills (MGB225):
  Dette er også et relativt enkelt fag å bestå som oppleves svært tidkrevende. Vi har én forelesning på 2 timer per uke i tillegg til en én-times tutorial per uke. Til hver tutorial kreves det at man møter forberedt, enten ved at man har lest gjennom og drøftet et case eller at man er klar til å gjennomføre en forhandling gruppevis (“negotiation simulations”). Heller ikke dette faget har noen avsluttende eksamen, så den avsluttende karakteren gis på grunnlag av én skriftlig innlevering (40 %), 2 vurderte “negotiation simulations” + 4 skriftlige innleveringer ifm. disse (40 %) og et skriftlig refleksjonsnotat (20 %). Dette faget har Henriette, Magni og Lotte hatt. 

Samfunnsøkonomiske fag:

 • Finance for International Business (EFB240):
  Dette faget tar for seg makroøkonomiske emner satt opp mot dagsaktuelle temaer. Det består av 2 timer forelesning og 1 time workshop hver uke. I tillegg er det en skriftlig innlevering og en final exam. I workshopene går man gruppevis gjennom oppgaver som er tildelt og som skal være løst på forhånd. Disse er rettet mot temaer som ble gått gjennom forelesningen uken før. Det er totalt 13 workshops iløpet av et semester, hvor du blir vurdert ut ifra de 10 beste. Det du bidrar med i disse workshopene teller 20% av karakteren din.Du har også en skriftlig innlevering som teller 30 % av karakteren. Denne er rettet mot temaer som blir gått gjennom første del av semesteret (uke 1-6). Final exam er basert på temaer som er gjennomgått siste del av semesteret (uke 7-13). Denne teller 50 % av karakteren. Dette faget har Henriette, Magni, Lotte og Ida hatt.
 • Financial Markets (EFB201):
  Dette faget synes vi har vært mest lærerikt i den grad at den tar for seg flere temaer som vi har sett lite til i Norge. Faget inkluderer en to timers forelesning, i tillegg til en times tutorial i uken. I dette faget har man en mid-term exam, en skriftlig innlevering og en final exam. Mid-term exam er en multiple choice prøve som teller 20% av karakteren. Den består av 30 spørsmål fra temaer som er gjennomgått i første del av semesteret (uke 1-5). Essayet teller også 20% av karakteren, og retter seg mot dypere forståelse av sentrale temaer i faget. Final exam teller 60% og er basert på temaer fra hele semesteret. I dette faget har vi hatt en veldig flink foreleser, og alle jentene her nede har hatt dette faget.
 • Quantative Methods for Ecconomics and Finance (EFB222):
  Faget krever forkunnskaper i matematikk og statistikk. I dette faget er dataprogrammet ”Stata”, veldig sentralt. Faget er lagt opp på følgende måte: 3 uker med forelesninger, deretter tre uker med assessments, 3 nye uker med forelesning og tilslutt 3 uker med assessments igjen. Disse innebærer: Individual Calculation Task 30 % ( to prøver, teller 15% hver ), gruppe innlevering i Stata 20 % (to innleveringer, teller 10 % hver) og Individual Test i Stata 40 % (to prøver på data, teller 20 % hver). De siste 10 % innebærer en tekst som skal leveres inn, hvor du evaluerer deg seg i forhold til hvordan du har fungert i gruppearbeidet. Faget har altså ingen “final exam”. Dette faget har Hanna og Ida hatt, og vi kan anbefale deg dette faget.

IMG_7409

Forside av Campus fra Riverside.

working

Det finnes mange leseplasser (både ute og inne) på Campus.

school

Uttallige kaféer å velge mellom. Ta kontakt med Magni for mer informasjon..

IMG_7456

Lesepause i solen. 

IMG_7401

Hanna etter forelesning i Quantative Methods for Ecconomics and Finance.

Cheers!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *