Aga Khan

Onsdag sist uke var vi innom Aga Khan for å få tillatelse til å observere ved radiologisk avdeling. Dette viste seg å være vanskeligere enn først antatt, da avdelingen nylig har fått  ny sjef. Den nye sjefen er nøye med å følge den nye regjeringens regler, dette er jo en god ting, men betyr også mer papirarbeid for både oss og avdelingen. Ting tar tid!

AGA-Khan-Hospital-Tanzania.jpg

Mandag hadde vi med oss uniformer og var klare til å få se avdelingen. Jorunn observerte først ved ultralyd og fikk se flere fostre, alt fra 16- til 40 uker. Aina og Benedicte fikk bli med opp på avdeling og ta røntgenbilde av en prematur trilling, det hadde vært komplikasjoner med mor slik at barna måtte forløses tidlig – mor døde kort tid etterpå.

Aga Khan er som sagt et privat sykehus, det var derfor spennende å sammenlikne dette med Muhimbili. Ved Aga Khan er det ikke kaos på samme måten, det er færre pasienter og personale. Ved dette sykehuset er de veldig opptatt av personvern, f. eks. fikk Jorunn beskjed om å vente med spørsmål til etter undersøkelse slik at pasienten ikke skulle bli bekymret. I tillegg spør radiografen pasientene om det er greit at vi er med og observerer.

En ting vi har lagt merke til er at arbeidsmetodene til ansatte ikke nødvendigvis er bedre i privat sektor, flesteparten av helsearbeiderne er utdannet ved samme skole. Pasientomsorg er ikke nødvendigvis bedre på et flottere sykehus, vi reagerte spesielt på hvordan barn håndteres. Vi ser verdien i at barn på røntgen er et eget tema i vår undervisning, da det ikke er selvsagt at en mestrer denne pasientgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *