Litt informasjon om fagene våre!

I hvert fag har vi en forelesning og en klasseromsundervisning i uken. Vi har ingen slutteksamener i noen av fagene, men vi har til gjengjeld veldig mange oppgaver og innleveringer underveis. Vi kan med hånden på hjertet si at vi ikke har måttet jobbe så hardt som dette i løpet av et semester hjemme i Norge. Her kommer litt informasjon om fagene våre:

 

1270EDN – Introduction to Learning and curriculum

 

Dette faget handler hovedsakelig om hvordan ulike elever lærer, og hvilke utfordringer læreren har i forhold til et stort mangfold i klasserommet. I dette faget har vi også om hvordan man tilrettelegger og differensierer undervisningen for elever med ulike diagnoser og utfordringer i klasserommet.

 

Vurderingsform: I dette faget har vi en skriftlig oppgave på ca. 2000 ord som teller 50% og en fremføring på 20 minutter med påfølgende spørsmål og refleksjonsoppgave på 750 ord som teller de resterende 50% av sluttvurderingen i faget.

 

1099EDN – Understadning Learner Diversity

Dette er absolutt favorittfaget vår her nede. Det handler om mangfoldet i skolen. I dette faget lærer vi om hvordan vi skal forholde oss til elever, hvilket språk som er akseptabelt å bruke til og om elevene. Vi lærer også mye om en inkluderende skole, hvor det skal være like rettferdig for alle og at alle skal bli tatt godt vare på. Nå har vi nettopp hatt en del om transseksuelle barn og barn som identifiserer seg innenfor LGBTI. Vi lærer også om urfolk, og vi har blant annet sammenlignet samene med urfolket i Australia i timene.

 

Vurderingsform: Vi har tre skriftlige oppgaver i dette faget. Den første teller 15% og er en kort refleksjonsoppgave. Den andre oppgaven teller 40% og er på ca. 2000 ord. Denne oppgaven handler om å se på en relevant nyhetsartikkel og vurdere i hvilken grad artikkelen strider i mot eller støtter opp om inkludering i skolen. Den siste oppgaven teller 45% og handler om hvordan vi vil skape og opprettholde et inkluderende miljø i klasserommet – oppgaven er rettet mot hva vi kan og bør gjøre i klasserommet.

 

 

3316EDN – Collaboration and Co-teaching

Dette faget handler hovedsakelig om rollen som spesialpedagog, og om samarbeid med hjem, kollegaer og skole. Det tar for seg ulike kommunikasjonsmåter, grupper og team og hvordan man skal forholde seg til andre. Vi har veldig mye praktiske oppgaver i faget, og har faste grupper i undervisningen.

 

Vurderingsform: I dette faget har vi valget mellom å skrive refleksjonsfolio eller refleksjonsoppgave. Det er delt i to oppgaver, hvor man kan velge fritt om man vil skrive folio eller oppgave, og den ene teller 45%, den andre 55%. I folioen skal vi skrive ca. 500 ord om hvert tema vi har om i 4 uker, hvor vi både må trekke inn forsking og egen refleksjon. I oppgaven velger vi derimot bare ett av temaene og skriver mer utfyllende om det ene temaet (ca. 2000 ord).

 

 

3107EDN – Literacy Intervention

Dette faget tar for seg lesevansker, hva det er, hvordan det påvirker elevene og hva vi som lærere kan gjøre for å hjelpe elevene. Her går vi inn og ser på ulike hjernefunksjoner og ser hvordan de kan påvirke læring. Det er også fokus på vurdering av leseferdigheter, og hvordan man kan bruke vurderingen til å forbedre undervisningen til elevene. Vi har også en del om leseforståelse, metakognisjon og evnen til selvregulering. Siste vurdering i dette faget er i september, så vi er ferdige med dette før spring break.

 

Vurderingsform: I dette faget har vi en prøve på ca. en time som teller 20%. Prøven bestod av kortsvarsoppgaver og  flervalgsoppgaver. Den andre vurderingsformen er en skriftlig oppgave som teller 40%, hvor vi skriver ca. 2000 ord om hvordan selvregulering og opplæring i det er viktig for elever med lesevansker. Den siste vurderingen er en eksamen som teller 40%. Denne varer i ca. 2 timer og består også av kortsvarsoppgaver og flervalgsoppgaver om alt vi har hatt om til nå.

 

 

Én kommentar til “Litt informasjon om fagene våre!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *