Uke 2 og 3 i praksis

Advarsel: Noko er på nynorsk og noko er på bokmål 😉

Abort

I veke nummer to var vi på «consultorios». «Consultorios» står for det fyrste møte mellom pasienten og helsetenesta. Dei fungera på linje med fastlegen i Noreg, og her arbeidar det ein sjukepleiar og ein lege. Dei har ansvar for eit lite geografisk område, der dei tek imot pasientar på kontoret og vitjar dei i heimen deira.

Hjå consultorios er den fremste oppgåva å fremje helse og førebyggje sjukdom. Dette gjer dei gjennom opplysning og vitjingar i heimen der dei kartlegg risikofaktorar.

Vi lærte mykje om mangt  den stunda vi var her. Blant anna så har dei ei tett oppfølging av gravide kvinner. Denne oppfølginga består av vanleg svangerskapskontroll samt at dei tek ei blodprøve av mor som kan vise eventuelle missdanningar. Om det skulle føreliggje ei missdanning blir mor sterkt oppmoda til å avslutte svangerskapet. Det dreier seg om missdanningar som hjertefeil, hydrocefalus og downs syndrom. Dei vart svært overraska over at helsesystemet i Noreg ikkje oppmodar til abort i slike høve. I Noreg har vi moglegheit for behandling og oppfølging i mykje større grad enn her på Cuba. Det verka likevel kynisk og strengt med den store mengda abortar som vert utført her.

To dagar i veka gjekk sjukepleiaren på heimevitjing. Det er for tida eit aukande problem med vektorborne sjukdomar som Dengue, Zika og Chinkungunja. Dette er dømer på febersjukdomar som er spreidd av same mygg. Oppdaging av sjukdom og smitteførebygging var fokuset til sjukepleiaren den stunda vi var i praksis.

Besøket starta med at vi fekk løyve til å kome inn i bustaden. Her måtte den som var heime gje ut namnet på alle som budde i bustaden samt gå god for at dei ikkje hadde symptom på nokon av dei nemnde sjukdomane. Den som var heime måtte og syne fram ryggen, slik at sjukepleiaren kunne sjå om dei hadde utslett, som er eit av symptoma på dengue.

Dei vi besøkte verka ha ei god tone med den lokale sjukepleiaren. Dei ba oss inn og bydde på kaffi med alt for mykje sukker. Vi fekk som oppgåve å observere om dei har adekvat hygiene på kjøkken og bad. Dei undersøkjer og korleis dei handterer vatn, slik at det ikkje skal verte nokon ynglestadar for mygg.

I tillegg finst det ei eiga yrkesgruppe som er spesialiserte i å oppdage potensielle ynglestadar, samt oppdage mygglarvar og drep dei.

 Alternativ medisin

Alternativ medisin, eller medicina natural y tradicional som det kalles, er et stort fagfelt i det cubanske helsevesenet. For mange sykdommer og kroniske lidelser er alternativ medisin det første som blir forsøkt. Uken før vi tok påskeferie begynte vi med undervisning og praksis om akupunktur, kopping og moxibustion. Alle disse tre er metoder som brukes hovedsakelig som smertelindring, men de sies også å kunne ha helbredende egenskaper. Vi har lært nye metoder for å fjerne urininkontinens, behandle hypertensjon og andre sykdommer ved hjelp av å tilføre eller fjerne energi.

Hjemme i Norge er ikke det å stikke nåler i pasientene sine en vanlig sykepleieroppgave, men her på Cuba er det bred enighet om akupunkturens effektivitet. Pliktoppfyllende som vi er pugget vi akupunkturpunktene og fikk prøve oss på litt stikking selv også. Både på hverandre og på ekte pasienter. Så til alle venner og familie som leser dette: vær forberedt på at så snart dere klager over vondter noen sted, så er det rett ned på akupunkturbenken.

Kopping var også gøy å teste ut, så nå vet vi hva Michael Phelps driver med på fritiden. Ved å skape et vakum i huden øker en blodtilførselen over akupunkturpunktene, og har slik samme funksjon som akupunkturnålene.

Moxibustion går ut på at man sirkulerer en stor sigar rundt området man har vondt. Veslemøy hvisket diskret at hun syns det luktet ”ulovlig gress”, men dette er altså en metode som ble benyttet på sykehuset.

En annen metode som er flittig brukt her nede er ”catgut”. ”Catgut” føres inn i huden for å trekke ut den negative energien fra godartet tumorer, eller trekke ut negativ energi ved smerter. ”Catgut” er ikke katteinnvoller som navnet tilsier, men selvoppløsende suturtråder som innsettes hver 21. dag. Ved å observere innsetting av ”catgut” fikk vi nok en gang oppleve at bruken av smertestillende medikamenter er minimal på Cuba, da dette ble innsatt med en nok så tykk nål.

Vi syns det var interessant å se hvordan alternativ medisin brukes aktivt i helsevesenet her, men vi undret oss litt over hvilken effekt det faktisk har. Vi stilte spørsmål ved hvilke tanker det er om placebo-effekten, men fikk kun diffuse svar tilbake om at det også er placeboeffekt ved vanlige medikamenter. Til uken venter flere dager med praksis og til og med en eksamen.

Ønsk oss lykke til!

Prekast 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.