Breadline Africa

Fire uker har nå gått og vi er allerede halvveis i vårt studie her nede. Tiden flyr av sted i godt selskap, både i og utenfor jobb.

Vi, Kathrine og Rebecka, er interns hos Breadline Africa, og vi jobber fra deres kontor som ligger i Somerset Road i City Bowl. Organisasjonen har tre fokusområder der det første er å fremme barns læring og utviklingsområder for fremtiden. Dette gjøres i form av rekonstruerte containere og prefabrikerte enheter til toaletter, kjøkken og klasserom. Det andre er biblioteksfasiliteter der de rekonstruerer containere til biblioteker, og det siste er spesielle initiativer og prosjekter som for eksempel utflukter, skolesaker, og matprosjekter der de lager mat og gir bort gratis.

Breadline Africa er en registrert non-profit organization (NPO) – en ideell organisasjon på godt norsk. Dette innebærer at de ikke drives av fortjeneste, men av dedikasjon og engasjement til et gitt formål for all inntekt utover det som kreves for å drive organisasjonen.

Breadline Africa er i all hovedsak drevet av donasjoner. En av organisasjonens utfordringer i dag er at deres givere i gjennomsnitt overskrider 75 år. Majoriteten av disse kommer fra Irland, England og Nederland. Høy gjennomsnittsalder, i tillegg til iverksettelse av GDPR (personvernloven) har ført til at Breadline Africa ikke lenger kan støtte seg utelukkende på donasjoner. De ønsker derfor å finne en alternativ inntektskilde/value proposition, og det er dette som er vår hovedoppgave som interns. En del av oppgaven består også av å implementere aspekter ved BBBEE -kommisjonen (Broad-Based Black Economic Empowerment) som er et slags poengsystem for bedrifter og organisasjoner. Systemet er svært kompleks, men er i bunn og grunn et politisk initiativ tilrettelagt for et mer likestilt, inkluderende og styrket Sør-Afrikansk samfunn. Dette foregår i form av at bedriften samler opp poeng når de bidrar til utvikling av små virksomheter som er hel- eller deleid av svarte/mørke, samt sysselsetting og kompetanseutvikling av svarte/mørke. Det er flere områder man kan score poeng på, men vi skal fokusere på områdene «Enterprise development» og «Skills development». Til nå har vi brukt mye tid på brainstorming og sammenligning av andre lignende organisasjoner. Vi ønsker å nevne at vår bruk av ord som «svarte», «hvite», «fargede», «mørke» er en realitet i Sør-Afrika, og brukes i dagligtalen om både andre og seg selv (ikke som negativt ladede begreper). Og selv om dette kanskje ikke oppfattes som normalt eller greit hjemme i Norge, så er dette normaliserte begreper her, og vi har lært oss å akseptere det . Det føles riktignok merkelig for oss også.

Lansering av klasserom i Khayelitsha

En av de første dagene vi var her ble vi invitert til å være med teamet i Breadline Africa til en lansering av to nye klasserom i en Township som heter Khayelitsha. Dette var en spennende og gøy opplevelse. Dagen ble markert med sang fra barna som skulle bruke klasserommet, historier fra de voksne som jobbet der, og mye takknemlighet. Vi ble også servert nystekte muffins og middag laget av de lokale.Diverse

Ukene er lagt opp for én skoledag, og fire dager internship, men arbeidstiden er relativt fleksibel både for oss og for de ansatte i organisasjonen. Skoledagene er todelte, der første del er tradisjonell forelesning, generelt om Sør-Afrika, mens den andre delen omfatter en såkalt peer-session. Sistnevnte har vi annenhver uke, og innebærer nærmere bestemt en slags refleksjonstime der vi har mulighet til å snakke om opplevelser knyttet til internship, og oppholdet generelt.

Forresten, nydelig utsikt fra terassen vår:

Utsikt mot Table Mountain

Y-Work for Y-Waste?

Mohammed og jeg (David) arbeider som interns for et selskap som opererer innen avfallshåndtering i Sør-Afrika. I en situasjon der mye avfall havner og blir værende på søppeldynga, arbeider Y-Waste med å hente avfall hos en rekke kunder innen hotell, – restaurant og café, – skoler, dagligvarebutikker og lignende. Arbeidet de gjør er viktig, ikke bare for Sør-Afrika, men globalt.

Avfallet Y-Waste henter sorteres og avfall som plastikk og glass resirkuleres, mens det organiske avfallet konverteres til kompost og selges videre som næringsmidler til plantevekst til bønder. Prosessen med å omgjøre det organiske avfallet til kompost bidrar til at ikke all avfall havner på dynga og til en grønnere verden 🙂

Siden oppstart 8 år siden, har selskapet et behov for å bedre sine systemer. Selskapet er i vekst og har identifisert mulige utfordringer de står overfor. Våre oppgaver for Y-Waste er å effektivisere selskapet gjennom å foreslå digitale løsninger for administrasjon og ansatte. I dag arbeider selskapet mer eller mindre manuelt med bruk av lister for å holde trinn med hvilke kunder sjåførene skal hente avfall hos daglig. Dette fører til mye papirarbeid. Samtidig fører den manuelle føringen med seg mye dobbeltarbeid for selskapet, noe de ønsker å gjøre noe med.

I tråd med situasjonen Y-Waste er inne i, har vi undersøkt alle aspekter av selskapet, deltatt i det daglige arbeidet med administrasjon og de ansatte som henter avfall for å få et bedre bilde av hele prosessen. Videre jobber vi nå med å foreslå ulike digitale løsninger som kan passe forretningsmodellen til Y-Waste med mål om at løsningen skal spare tid og penger, fjerne unødvendig dobbeltarbeid og bevege selskapet inn i en mer digital tilværelse.

Her er en liten bildesamling som viser både opplevelser på jobb og privat i Cape Town:

NOAH

Hei Bloggen!

Jeg (Christine) og Frida jobber for NOAH, og tenkte vi skulle legge ut en liten oppdatering om hvordan det er å jobbe for dem.

NOAH holder til på to ulike lokasjoner i Cape Town: Woodstock og Khayelitsha. Vi har vårt faste kontor i Woodstock, men reiser fra tid til annen ut til Khayelitsha. NOAH jobber for å bedre livene til sosiale pensjonister. Dette er de menneskene som ikke har privat pensjon, men kun mottar R 1700 per måned (NOK 1037). Dette er den eneste inntekten de har, som de må kjøpe mat, betale leie og leve på, for en hel måned. NOAH bistår disse menneskene med å tilby jobber, billig bosted og rimelig helsetjenester.

Som en del av arbeidet har NOAH seks sosiale småbedrifter, som gjør alt fra å smelte om lys til å selge mat. Hver av disse små bedriftene har sine egne «systemer» for å ta betalt, bestille, banke osv., og en av våre arbeidsoppgaver er å slå sammen og gjøre det mer digitalt. Dette er en stor utfordring her nede på grunn av pris, elektrisitet og endringsmotstand fra pensjonistene. NOAH har begrenset med finansielle ressurser, så vi må søke finansiering fra donorer. Det er også noe som heter «loadshedding» her nede, som rett og slett er at myndighetene skrur av elektrisiteten i ulike områder i perioder på en til fire timer, på grunn av utfordringer hos ESKOM. Pensjonistene har ikke smartmobiler, så det vil kreve mye opplæring for at de skal klare å bruke et digitalt kassesystem.

Kontorene våre ligger i andre etasjen av et housing-project, som innebærer at det er masse pensjonister rundt omkring. Når vi kommer på jobb har de alltid fysioterapi, som ender med at vi forstyrrer timen fordi de blir så glad for å se oss. Det er noen som har gitt oss kallenavnene «Norway and Sweden», men vi er usikre på hvem som er hvem.

Her er en collage som oppsummerer de siste fire ukene:

Vi blogges!

Cape Town-bloggen 2019

Mohammed, Rebecka, Frida, David og Kathrine (Savnet person: Christine, som tok et senere
fly)

Hei, og velkommen til Cape Town-bloggen!
Vi er seks studenter fra masterstudiet i innovasjon og ledelse ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), som skal til Cape Town på utveksling. Her skal vi jobbe for tre ulike sosiale virksomheter og være med på å forme dem videre i perioden vi er her. Opplegget er arrangert av Cape Town University og HVL, og vi er spent på å være en del av dette!

Frida og Christine skal jobbe for NOAH. Dette er en organisasjon som arbeider for å forbedre levevilkårene for pensjonister i Cape Town. Denne organisasjonen består av syv underorganisasjoner, og vi skal utforme et system og en strategi slik at disse syv kan fungere som en integrert organisasjon.

Kathrine og Rebecka skal jobbe for Breadline Africa, en organisasjon med fokus på arbeid som fremmer barns læring og utviklingsmuligheter for fremtiden. Et av deres hovedområder er å konvertere shipping-containere til klasserom, bibliotek, toaletter og kjøkken. Organisasjonen har siden etablering i 1993 vært idealistisk, men ønsker nå å bygge en sosial bedriftsprofil. Dette kommer blant annet av mangel på finansielle donasjoner som følge av GDPR (personvernloven). Vi skal utvikle en strategiplan og et forslag til verdiløfte for å skaffe inn profesjonelle investorer.

David og Mohammed skal arbeide for Y-Waste, en sosial aktør som fokuserer på å redusere matavfall i Sør-Afrika ved å gjenvinne det til blant annet næringsmiddel til plantevekst. Fokuset deres er bærekraftighet og gjenvinning – selskapet er i vekst, og vårt oppdrag er å skape en digital plattform organisasjonen kan arbeide effektivt i som hindrer «dobbelt-arbeid» og effektiviserer selskapets drift. Vi gleder oss!

Vi ser frem til å oppdatere våre lesere om det faglige utbytte, praksisarbeidet, skolen og alt Cape Town har å by på av kultur, opplevelser og moro.