Januar i Aalborg og tilbake i Bergen

Hei folkens! Da var utvekslingsoppholdet vårt slutt, og vi tenkte å oppdatere dere litt på hva vi har gjort i januar, samt gi noen tips og triks om utveksling for andre.

Vi kom tilbake fra juleferie et par dager ut i januar, og gikk rett på den siste finpussen av prosjektet. Med tanke på at vi har jobbet med prosjektet siden september, er det kjedelig å felles på stavefeil eller noen kommaer, og vi satt derfor lange dager og kun så på setningsoppbygging og rettskriving.

Innleveringen bestod av en rapport som beskrev hvordan vi jobbet, hvordan vi kom frem til området vi jobbet med, hvilke vurderinger vi har tatt og generelt om arbeidet. I tillegg har vi laget en lokalplan og en utviklingsplan for videre utvikling.
I to fysiske eksemplar og digitalt ble hele prosjektet levert den 11. januar, og det var tid for å lese til våre muntlige eksamener. Bård Bendik, Leo og Anders hadde allerede fått fri fra gruppen sin til å lese dagene frem til innlevering, og hadde muntlig eksamen i «Mobilitet og transportplanlægning» fredag den 13 januar. De trosset overtro og uhell, og alle bestod.

Prosjektet til Robert og hans gruppe

Etter dette skulle Robert avlegge muntlig eksamen den 20 januar i «Planjura og regulering – med fokus på lokalplanlægning», som han også bestod etter lange dager med lesing.

I løpet av 23-25 skulle vi også presentere våre respektive prosjekt. Først kom en presentasjon hvor vi snakket i 6-8 minutter hver om en del av prosjektet, før vi tok en pause og deretter ble utspurt av sensor og eksaminator om forskjellige deler av arbeidet og den endelige rapporten. Totalt tok dette mellom 3 og 4 timer, men det var mer som en samtale enn en muntlig eksamen.

Roberts gruppe gjør seg klar til prosjekteksamen

Etter at alle hadde bestått eksamen, kunne vi slappe av. Vi var ferdig med utvekslingen. Det gikk bra.

Etter vi var ferdig med den første muntlige eksamenen, tok vi med noen andre nordmenn og besøkte en sushibuffet med rullebånd!

 

Det som gjenstår nå er en liten haug med papirarbeid for å få utbetalt stipend og få fagene godkjent i Bergen, før vi knekker i gang med bacheloroppgaven vi skal bruke våren på å skrive.

 

 

Vi tenkte også å vurdere forskjellige sider av utvekslingen:

Fagene:
Byernes planlægning og arealforvaltning, 15 ECTS/studiepoeng, innlevering og fremleggelse av prosjekt. Karakter fra A-F.
Faget med prosjektarbeidet, og den delen av skolearbeidet vi har brukt definitivt mest tid på. Vi har jobbet innenfor veldig løst definerte rammer, og i korte trekk fikk vi beskjed om å finne et område i Danmark, og lage en lokalplan og en utviklingsplan for området. Vi har derfor funnet område, problemstilling og fremgangsmåte nesten helt selv. Robert har arbeidet med en gammel togfabrikk i Randers, Leo har arbeidet med detaljhandel i Nørresundby, og Anders og Bendik har jobbet med detaljhandel i Hadsted. Dette er en veldig interessant måte å arbeide på, og er noe Aalborg University er ganske kjent for. Det tvinger studenten til å involvere seg selv mer i læringssituasjonen, for et så stort prosjekt må jobbes med i veldig lang tid for å bli bra, og vi har måttet lese og researche mye på egenhånd. Selv om alle som jobbet sammen har gått på samme studie, er det interessant å jobbe i grupper med mange forskjellige personligheter og bakgrunner, noe vi ikke er vant med fra før.

Bypolitik og planlægning, 5 ECTS/studiepoeng, innlevering av refleksjonsnotat etter hver forelesning og samlet. Bestått/ikke bestått.
Vi har her sett hvordan historien til en by påvirker dagens utforming, og hvordan vi kan se på demografiske trender for å forstå. Veldig interessant fag, og utrolig relevant hvis vi skal jobbe med by- eller arealplanlegging.

Bygeografiske metoder, 5 ECTS/studiepoeng, innlevering av rapporter fra øvelser til slutt. Bestått/ikke bestått.
Et slags GIS/kartfag, som egentlig har vært ganske lett. Noen av øvelsene var litt vanskeligere, bl.a når vi skulle lage en «strukturanalyse» noe de i klassen hadde gjort før, men vi ikke var kjent med. Andre øvelser har vi gjort nesten likt i Bergen.

Planjura og regulering – med sigte på lokalplanlægning, 5 ECTS/studiepoeng, muntlig eksamen med karakter fra A-F
Et fag om dansk juss. Vi hadde om mange av emnene vårt første semester i Bergen, og det var derfor litt unødvendig å ta dette faget med tanke på at det juridiske lært her kun har betydning på prosjektet, og ikke senere i arbeidslivet. Likevel interessant å se forskjeller mellom Norge og Danmark.

Mobilitet og transportplanlægning, 5 ECTS/studiepoeng, muntlig eksamen, bestått/ikke bestått. Dette faget gikk ut på hvordan fysisk og digital mobilitet og transport påvirker menneskers hverdag, og planleggingen av dette. Bendik, Leo og Anders valgte dette faget, og tok derfor ikke planjura slik som Robert, da vi tenkte dette var mer relevant for vårt studie i Norge. Interessant fag hvor alle bestod.

 

Undervisning og skole:
All undervisning går som hovedregel på dansk, men vi hadde en gjesteforeleser som snakket engelsk en gang. Derfor anbefaler vi senere utvekslingsstudenter å høre mye dansk i forkant, da dette er mye vanskeligere enn å lese dansk. Skolebygget var veldig fint og sentralt, med god plass til lesing og gruppearbeid.

 

Bolig:
Robert har bodd alene i en leilighet i Nørresundby som han fant på facebooksiden «Lejligheder til salg og leje i Aalborg», noe som fungerte godt som samlingssted for å se film, fotball eller bare å slappe av. Brukte 10-15 minutter på å sykle til skolen i rolig tempo. Ganske fornøyd, men litt dyrt.

Leo og Bendik har også bodd i en leilighet i Nørresundby som de fant gjennom AKU-Aalborg, som administrerer studieboliger i Aalborg. Her kan det være lang kø på boliger, så det anbefales å søke tidlig. Et hett tips er at hvis du kommer langveis fra, så er det mulig at de sniker deg fremover i køen og du plutselig får bolig.

Anders har bodd i kollektiv med to andre dansker i Aalborg sentrum, rundt 30 sekunder fra CREATE, som er skolebygningen vi har hatt all undervisning i. Kollektivet ble funnet på samme facebook-side som Robert fant sin. Det var en grei leilighet som lå ganske sentralt. Rommet var møblert med IKEA-seng og kofferten som nattbord.

 

Byen Aalborg:
Mye å finne på! Rikt kulturliv, uteliv, og mye historie og gammel murstein for de som er interessert i det. Ligner egentlig litt på Bergen, noe vi har satt pris på.

Internasjonale studenter:
Etter den internasjonale middagen som er beskrevet i et tidligere innlegg, har vi egentlig hatt veldig lite kontakt med studenter som kommer fra andre land enn Norge og Danmark. Dette er noe vi antagelig hadde gjort annerledes hvis vi hadde utvekslet igjen.

 

Utenom dette vil vi bare si at hvis noen har spørsmål, er de velkomne til å ta kontakt!

BERGENSK hilsen fra Anders, Bendik, Leo og Robert

Desember i Aalborg/Bergen!

Jula har kommet, og vi har endelig tatt juleferie. Her er en liten oppsummering av vår desember.

FoFoDaLa (linjeforeningen for alle landinspektørstudentene) arrangerte 1. desember julefrokost/julebord, som startet på forskjellige barer/puber rundt om i Aalborg, før vi samlet oss på ett sted og hadde tradisjonell dansk julefrokost. Maten bestod av stekt fisk, sild, remulade, og leverpostei og bacon. Snaps fulgte med. Vi hadde det utrolig gøy, og det var veldig artig å se hvordan julebord gjennomføres på dansk vis.

Første servering av maten

To dager senere, 3 desember arrangerte ANSA sitt julebord, hvor vi selvfølgelig stilte. Her var maten mer kjent og norsk, med blant annet risgrøt.

Bendik som kaprer musikkanlegget og får lokalet til å danse til bergensk musikk

Bendik forsøkte å starte en tradisjon ved å synge «Nystemten» under middagen, noe vi håper blir et fast innslag.

En slags kamp-sang mellom guttene og jentene

Etter at denne heftige langhelgen leverte vi inn den første mappe-eksamenen, som bestod av 10-12 refleksjoner fra forelesningene i løpet av høsten. Prosjektet vi har jobbet med siden september går mot slutten, og vi arbeidet lange dager. I midten av desember måtte vi likevel reise tilbake til Bergen for å lese til eksamen i Jordskifte, et fag vi har fulgt i Bergen samtidig med utvekslingsoppholdet, og vi leverte den andre mappe-eksamenen i kartfaget vi har hatt i høst. Vi fikk da rundt en uke lesing i Bergen før eksamen ble gjennomført. Nå har vi reist hjem, og hviler våre hoder før vi skal ned til Aalborg og være der en måneds tid. Etter det følger skriving av bacheloroppgave i Bergen, før vi plutselig er ferdige.

Men først, juleferie.

Nissehilsen fra Bård Bendik, Leo, Anders og Robert.

 

September i Aalborg!

Dette innlegget er omtrent en måned forsinket, men nå er det her!

Hei folkens, vi har nå vært i Aalborg i ca en måned og tenkte å komme med en oppdatering på hva vi har opplevd, samt litt hva skoledagen går ut på.

Skolehverdagen og fagene er litt annerledes enn i Norge, fordi de bruker noe de kaller Problem Based Learning – PBL. Det går i korte trekk ut på at vi har et stort prosjekt på 15 studiepoeng, og tre støttefag som hver er på 5 studiepoeng. Prosjektet er lagt opp slik at vi ble delt inn i grupper på 6-7 personer etter interesse, og skal selv lage problemstilling og finne løsningen på dette, noe som er med å aktivt involvere studentene i læringsprosessen. Vi ble så langt som mulig plassert på forskjellige grupper. Dette er delvis på grunn av at dette er vårt 5. semester på studiet, og de danske studentenes 3. semester og at vi derfor har kompetanse de kan dra nytte av, og delvis fordi vi ikke kjenner måten å arbeide på. Samtidig følte både vi og danskene at vi ville bli bedre integrert på denne måten.

Støttefagene er som følger:

Bypolitik og planlægning – går i korte trekk ut på å se hvordan historien til et land og en by former planprosesser og byen, og hvordan vi kan bruke dette for å planlegge og skape en bedre by. Eksamensformen er å skrive et refleksjonsnotat fra 10/12 forelesninger, hver på 450-600 ord som leveres samlet i desember, hvor det så blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Bygeografiske metoder – Handle om geografiske informasjonssystemer, og mer et kartfag. Vi har blant annet sett litt hvordan droner fungerer, og lærer om hvordan vi bruker kart i planleggingen. Eksamensformen er å skrive en rapport etter hver av de 6 øvelsene vi skal ha, og levere dette samlet, hvor det så blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Planjura og regulering – et juridisk fag som tar for seg offentlig forvaltning, litt om planprosesser og eiendomsrett. Vi hadde noe av de samme temaene vårt første semester på HiB, men det virker likevel relevant for å jobbe med prosjektet. Muntlig eksamen med en karakterskala fra 1-12.

Mobilitet og transportplanlægning – Kort fortalt handler dette faget om hvordan mennesker i dag er mye mer mobil enn før takket være teknologi. Vi ser også på hvordan vi knyttes sammen ved hjelp av transport og hvordan dette henger sammen med planlegging av byer og områder. Eksamen er i muntlig form, bestått/ikke bestått.

 

Utenom det rent faglige har vi møtt mange interessante studenter, både gjennom Buddy-programmet, den norske organisasjonen ANSA og i klassen.

En «buddy» er en student som har vært i Aalborg lenger og kjenner byen, som er der for å hjelpe med bl.a. CPR-nummer (dansk personnummer), dansk mobilabonnement, og som er med på å inkludere nye studenter.

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, og hadde en svært hyggelig bli-kjentkveld, hvor vi fikk møtt rundt 40-50 andre norske studenter.

De aller fleste av norske på Bli-kjent kveld Foto: ANSA Aalborg
De aller fleste av norske på Bli-kjent kveld
Foto: ANSA Aalborg

 

Som ekte «aalborgensere» var vi også på hjemmekamp for Aalborgs fotballlag Aab, som spilte 0-1 mot Brøndby.

Aalborg Fodbold mot Brøndby
Aalborg Fodbold mot Brøndby

En tur i Fårup Sommerland med noen andre norske studenter vi har møtt her nede

2016-09-18-17-27-34

Leo koser seg
Leo koser seg
Belgiske vafler på slutten av dagen
Belgiske vafler på slutten av dagen

Ellers så har vi nytt det fantastiske været som var den første måneden, var litt usikker på hvor langt sør vi faktisk hadde reist.

2016-09-07-13-00-23

 

Den første veka på SDSU

Ærleg talt, så hadde vi nesten to veker ferie før skulen vår skulle starte og det var fantastisk. Vi hadde moglegheit til å lade opp og roe oss ned før stormen og kaoset skulle begynne. Dei to obligatoriske møta som var ei veke før skulestart var informative og samtidig deprimerande.

Her er grunnen: Alle internasjonale studenter som skal til San Diego veit at ein må «crashe kurs». Det vil seie at dersom ein vil ha eit visst fag og har søkt om opptaket der, så har ein ikkje det, når ein kjem fram. Søknaden om fag har altså ingenting å seie når ein kjem dit. Amerikanerne kjem alltid til å ha førsteprioritet og dersom faget ein ville ha er fullt, så står ein på ventelista sålenge til det blir plass. Så enten kjem ein seg inn eller ikkje. Vi spurde veileiaren om dei kunne hjelpe oss til å skrive oss inn tidlegare på alle idrettsfag, slik at vi ikkje mistar alle våre studiepoeng til dei som velger idrettskurs berre fordi dei må ha 2studiepoeng til for å fylle semesteret sitt. Veileiaren svarte med «This makes no sense to have so many sportsclasses.» og at vi må vente til enrollment startar. Hæ?

Lenge før enrollment i det heile tatt kom nærme, kunne vi allereie sjå at mange fag vi ville ha, var godt oppfyllt. Vi hadde ingen sjans til å skrive oss opp eller melde oss på, på nokon vis og veileiaren hjalp ikkje oss heller. Det er super irriterande å sjå at det berre er ein eller to ledige plasser igjen av dei 20 plasser som faget har. «Påmeldigen» eller enrollment online skulle starte måndag den 22.08. og vi var super klare for å søke på faga våre. Såklart ville alle internasjonale studenter søke om plass i dei fag dei ønska seg, akkurat som oss. Det resulterte i at serveren frå skulesida blei overlasta og ein måtte vente ca. 3 minutt for å legge til kvar einaste fag. Ja, ein må søke sjølv og det er ansvaret ditt at du søker riktig fag og ikkje skolen sitt. Det var nesten som ein krim for oss som skulle ha 11 fag. Kl. 2.30 var heile påmeldingen ferdig og vi fekk endeleg lagt oss.

Hadde vi fått plass i alle fag vi ville ha? Nei, dessverre ikkje.

Dersom ein står på ventelista og det er første skuleveka, så er det berre å møte opp på undervisningen alikevel. Det er alltid mogleg at nokon droppar allereie denne dagen og at ein får sjansen til å få denne plassen. Det er eit problem på den eine sida at vi blir satt på venteliste men SDSU åpner på den andre sida mogligheita for å søke totalt 36 studiepoeng istadenfor kun 24/30 SP. Vi vil jo gjerne ha fulle studiepoeng og dersom ein ikkje kjem inn på det eine, må ein prøve å finne noko anna. Fristen for enrollment er to veker seinare og ein har moglegheit å droppe eller legge til fag til dette tidspunktet som ein ønskar. Ein må nesten vere geni for å få det til å gå opp med timeplanen etterkvart når ein har så mange fag. I tillegg vil ein jo ha fag som blir godkjent av HiB og som faktisk er innanfor fagfeltet ditt. Hell yeah, this is so awesome…. vanskeleg.

 

Den første skuleveka starta med 3 fag på ventelista, 12 påmeldte fag og ingen peiling om ein får lov til å ta det og det faget. Nokre fag krever nemleg også førkunnskaper. Enda ein faktor som gjer det enda litt meir krevande til å oppfylle alle krav ein må tenke på. Vi tre har heldigvis hatt anatomi tidligare og kunne vise fram dei førkunnskaper til den eine læraren frå det eine teorifaget vi skulle ha. Endeleg ein positiv ting. Vi har nettopp fått oss heile 6 studiepoeng. Wohoo!

Det andre teoretiske faget har 500 plasser. Vi står på ventelista på plass 4,5,6 og håper så veldig til å få plass på kurset. Romet tar «berre» dei 500 påmeldte og ingen fleire. Å sitte på trappa kunne gått for oss, men spørsmålet er om systemet kan påmelde oss til eksamen. Her er det berre å krysse fingrene vidare og håpe på det beste.

Våre dager innhalder som regel 4-6t med praktiske fag der vi kun rekker å ta oss frå den eine plassen til den andre fordi det kun er 10 min pause. Måndagen for oss blei for eksempel stappa med fotball, golf, swing, basket, functional fitness training (fft), volleyball og yoga. Heldigvis har ikkje alle tre alle dei fagene. Men sjølvom eg berre har golf, basket, fft, volleyball og yoga føler kroppen min at ferien er over no.

Nokre klassar er splittet opp i to, slik at ein ikkje har 2t men 2 x 1t undervisning. Ofte er måndag og onsdag likt, og tysdag og torsdag likt. Dei idrettsklasser som surfing, roing, kajakking, stand up paddling osv har vi nesten berre på fredag. Slik at vi ikkje må dra frå stranden til skulen og tilbake.

Tysdagen starta med faget der vi står på ventelista. Vi likte faget godt og kryssar fortsatt fingrene og fordi tyskarar trykkar tommler, gjer vi også det. Berre for å få meir flaks.

Etter den første veka har vi no skjønt kvifor veileiaren meinte at det ikkje gjorde meining å ha så mange idrettsfag. Dei fleste teoretiske fag har fleire innleveringer, fleire eksamer og karakteren blir samansatt av alle dei obligatoriske ting. Idrettsfag derimot har i snitt ofte 80% oppmøte som karaktergivande og berre 20% fagleg innhald, som er enten innleveringer, presentasjoner, eksamener eller framføringer. Nokre fag som volleyball har det litt annerledes. Då blir det 50/50 oppmøte og eksamen, eller hos klatring blir det 30% oppmøte, 40% deltagelse i ein tur og 30% eksamen. Akkurat på grunn av denne oppmøteregelen gjer det meining at dei berre har 2studiepoeng for idrettsfag.

Eg meiner regelmæssig oppmøte betyr meir kunnskap og fleire ferdigheter og vi dro jo hit for å akkurat få det: kunnskap og ferdigheiter av nye ting. Flaks for oss at det mest sannsynleg er lettare å få ein A i praktiske fag enn teoretiske, men det gjenstår å sjå på karakterutskrifta rett før jul.

Etter den første veka er vi ikkje 100% fornøyd med timeplanen enda. Vi må fortsatt trykke tommlar og krysse fingrar for det eine teoretiske faget vi gjerne vil ha, ellers blir det ikkje 9 men 12 praktiske fag, som ikkje berre betyr meir rørlse og mindre tid om dagen, men også større utgifter. Kvar idrettskurs har si eiga avgift, viss dokke kan huske det frå siste blogginnlegget vårt. Let’s hope for the best.