Siste innlegg

END 2020
Published 4/28/2020 in ENDtest
"Etterlatte ved narkotikarelatert død" (END) er et nyoppstartet forskingsprosjekt ved Høgskolen på Vestlandet bestående av fire studier. Hvert år dør ca. 250-300 mennesker i Norge som følge av narkotikabruk. Prosjektet vil fremskaffe kunnskap for å belyse etterlattes situasjon etter narkotikarelatert død, foreslå nye handlingsalternativer og tiltak for å bedre deres...read more ❯
Hallo, verda!
Velkomen til HVL blogghotell. Dette er det første innlegget ditt. Rediger eller slett det – og start...read more ❯
Refleksjoner om digital Dekomp-samling 22.04.20
En praksisfortelling av Stine Johannesen og Torbjørn Andersen, Høgskulen på Vestlandet Refleksjoner om digital Dekomp-samling 22.4.20 Dekomp partnerskap NordR/Vindafjord kommune - HVL   Gjennom ordningen Desentralisert kompetanseutvikling, deltar HVL som utviklingspartner i et utviklingsarbeid som foregår på Sandeid og Vågen skole i Vindafjord kommune. Fokusområdet for...read more ❯
FIKS erfaringsdeling om digital undervisning
Erfaringsdeling om digital hjemmeundervisning Ved denne lenka kjem du inn på FIKS si side for erfaringsdeling knytt til digital heimeundervisning. FIKS - Forsking, innovasjon og kompetanseutvikling i skulen er ei eining under det utdanningsvitskaplege fakultet ved Universitetet i...read more ❯
Et din eigen hundemat!
Eller kompetanse til UH i REKOM Av Ingard Parelisussen - Ingar.Pareliussen@dmmh.no  Overskrifta kjem frå munnhellet at dersom du skal lage og selje hundemat, må du kunne eta den sjølv. Eg har ofte tenkt at dette er sant i universitet og høgskulefeltet også, vi skal ikkje utsette studentar eller tilsette i barnehagen for noko vi ikkje sjølv synes er bra. Eg arbeider ved Dronning Mauds...read more ❯
Fire praksisfortellinger fra Universitetet i Sørøst-Norge
Perspektiv fra Rekomp-koordinatoren ved USN, prosessveilederen fra USN, styrer i Veritas Barnehage og styrer i Læringsverkstedet Slattum barnehage   Rekomp-koordinatoren ved USN har ordet: Hvordan «gjøre» partnerskap? Praksisfortelling om roller og relasjoner i regional ordning mai 2020 Av Ruth Berle I regional ordning er ansatte i barnehagelærerutdanningen og i...read more ❯
Grunnskolelærerutdanningene - kanskje litt forut for sin tid?
Published 5/6/2020 in Bodil Kjesbo Risøy
I Khrono 27. april skriver lærerstudent Maria Lehmann at grunnskolelærerutdanningene er utdaterte og at hun er redd hun ikke vil få jobb. Jeg tenker grunnskolelærerutdanningene heller er litt forut for sin tid. Jeg har som flere andre studieledere den siste uken tenkt på hva som må til for at vi skal få opp søkertallene til våre utdanninger. Det er derfor jeg med stor interesse leste...read more ❯
Referansehåndtering med Zotero
Published 5/6/2020 in Forskningsbiblioteket
Om du er student eller forsker, har du behov for å holde orden på kildene dine. Dette går det an å gjøre med referansehåndteringsverktøyet som er innebygget i Word, men det finnes heldigvis alternativer. Det mest kjente er EndNote, som HVL har lisens på for alle ansatte og studenter. Men om du ikke liker EndNote, eller foretrekker et program som ikke binder deg til kostbare lisenser,...read more ❯