Siste innlegg

Hva skjedde i barnehagen våren 2020?
Erfaringskonferanse...read more ❯
UH som ein lærande organisasjon
Korleis kan ein som koordinator for dei desentraliserte ordningane bidra til å utvikle Høgskulen i Volda som lærande organisasjon? Ved høgskulen i Volda har vi som er arbeidsgruppe for dei desentraliserte ordningane (koordinatorar, prodekan for utdanning og EVU-leiar) organisert eit forum med ei rekkje møte som  vi kallar for miniseminar. Vi ønskjer at dette skal vere eit forum der dei...read more ❯
Balkongliv i Bergen - en blogserie av Ingjald
Published 2/13/2021 in Education for sustainability
Min kone og jeg har tatt et aktivt valg om å bosette oss i Bergen sentrum. Dette er fordi vi ønsker å kunne leve våre liv uten å være avhengig av bil. Det er den daglige turen fra hjem til jobb som er den viktigste. Den turen som ville daglig ha påvirket det lokale miljøet, så vel som vårt karbonfotavtrykk. Det å bosette seg i sentrum betyr at vi gir avkall på en rekke ting. For å...read more ❯
NORLIT 2021 Literature and space
Norlit21 invites scholars to examine the question of how space intervenes in literature and how literature produces and reconfigures perceptions of space. How can literature – new and old – help us think about the processes of spatial reconfiguration and conflicts of expansion/contraction? What new forms of cultural and literary spaces are currently emerging,...read more ❯
PÅ TVÆRS AF NORDEN: økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur
Denne antologi giver indblik i økokritiske strømninger i nyere nordisk børne- og ungdomslitteratur, både fra et forskningsmæssig, formidlingsmæssig, illustrativt, litterært skabende perspektiv. Antologien byder blandt andet på essays om antropocæne udfordringer, undersøgelser af relationen mellem natur, kultur og skrald og miljøaktivister i nordisk børne- og ungdomslitteratur....read more ❯